واژگونی خودروی سواری پراید در روگذر ابوریحان تبریز موجب  ترافیک چند صد متری در ساعات میانی امروز شد.

به گزارش صنعتیمیز به نقل از  روابط عمومی و بر اساس اعلام ستاد فرماندهی عملیات سازمان  آتش نشانی تبریز ، در ساعت۱۱:۴۹دقیقه امروز پنجشنبه مورخه ۹۵/۲/۲یک مورد حادثه واژگونی خودرو به آدرس روگذر ابوریحان بسمت آخر شریعتی به مرکز پیام سازمان گزارش گردید که بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۴بمحل اعزام و مشاهده گردید که یکدستگاه خودروی سواری پراید واژگون شده است راننده خودرو توسط عابرین از خودرو خارج وتحویل اکیپ اورژانس حاضر در محل گردید.
نیروهای سازمان پس از ایمن سازی محیط به ایستگاه مربوطه مراجعت نمودند.
علت حادثه توسط عوامل راهنمائی و رانندگی تحت بررسی میباشد.
رعایت سرعت مطمئنه ضامن سلامتی میباشد.

ماشین 3 ماشین ماشین4 ماشین 1