ا

رانندگی در غرب تبریز و در اتوبانهای این منطقه از شهر به ویژه در ساعات اوج ترافیک برای رانندگان تبریزی یک کابوس تمام عیار است ، معطلی در ترافیک های سنگینی که ممکن است تا بیش از یک ساعت به طول بیانجامد و تردد خودروها را با مشکل مواجه کند. وجود صدها واحد صنعتی بزرگ و کوچک ، قرارداشتن دو خروجی شهر در این بخش از شهر همچنین تردد خودروهای باری بزرگ و کامیونها و تریلی های ترانزیتی بر این مشکل افزوده است . این ترافیک سنگین در جاده سنتو همچنین سه راهی فرودگاه تا ورودی روستای مایان بیشتر است . این ترافیک فرسایشی در حالی رخ می دهد که معمولا یکی از مسیرهای رفت یا برگشت بسته به ساعت مشخصی از روز باز است و ترافیک در یک سمت روان تر از سمت دیگر است اما نبود دوربرگردانهای لازم در این محورها موجب میشود تا رانندگانی که از ادامه راه منصرف شده اند ، نتوانند از دام ترافیک رهایی پیدا کنند.
چند کیلومتر بدون دور برگردان و طرح تبادلی
نقی فاتح یکی از شهروندان تبریزی است که محل کار وی در دیزل آباد تبریز قرار دارد و هر روز برای رفتن به محل کار خود باید از مسیر جاده سنتو همچنین سه راهی فرودگاه تبریز عبور کند. وی با گلایه از وضعیت هندسی راه های اصلی این منطقه از شهرمی گوید: در حالی که اتوبانهای این بخش از شهر عرض زیادی دارند اما بازهم ترافیک در این مسیر سنگین است برخی خودروهای باری بزرگ در کنار جاده توقف می کنند و گاهی تا یک روز هم خودروی خود را جابجا نمی کنند برای برخی دیگر هم حاشیه اتوبانهای این بخش از تبریز حکم پارکینگ و تعمیرگاه خودرو را دارد.
وی ادامه می دهد: برخی واحدها و فروشگاه های صنعتی هم با توجه به عرض مسیر اقدام به دپوی بار در حاشیه جاده می کنند و همه این عوامل در کنار بی توجهی به سرعت متناسب خودروهای باری و سواری موجب ترافیک در این مسیر میشود اما بدترین وضعیت ایجاد کننده ترافیک نبود دور برگردان و تقاطع غیر همسطح کافی دراین منطقه از شهر است به نحوی که رانندگان صدها متر برای رسیدن به محل مورد نظر باید در خلاف جهت حرکت کرده و یا از مقابل پلیس راه یا زیر گذر مایان به محل مورد نظر برگردند.
به گفته این شهروند تبریزی وضعیت زیر پل مایان هم اصلا مناسب دور زدن نیست و وضعیت نامناسب هندسی زیر پل موجب کندی حرکت حتی توقف خودروها و در نتیجه افزایش بیشتر ترافیک می شود.
وی به وجود یک محل دور زدن از کانال فاضلاب هم در این مسیر خبر می دهد و می گوید: این کانال برای عبور جریان آّب های سطحی غرب تبریز احداث شده اما رانندگان به ناچار از زیر آن عبور می کنند که اگر بارندگی شدید و سیلی رخ دهد تکرار حوادث تلخی مانند گرفتاری خودروها و غرق شدن شهروندان امکان پذیر است.
اجرای طرح های اصلاح هندسی در غرب تبریز
معاون فنی عمرانی شهرداری تبریزمی گوید: یکی از اولویتهای مهم شهرداری در احداث معابر دسترسی تامین امنیت خودروها و عابران پیاده است و بر همین اساس برخی موانع جاده ای در مناطقی از غرب و دیگر مناطق شهر ایجاد شده تا حرکت خودروها ایمن تر باشد به ویژه در غرب شهر که تردد خودروهای باری سنگین همچنین صنایع متعدد مطرح است و تنها در غرب این شهر حدود هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک وجود دارد که ترددهای روزانه بسیاری به مقصد این واحدها صورت می گیرد.
محمد حسین اسحقی با دفاع از ایجاد موانع تردد بین دو مسیر در غرب شهر بیان می کند : برخی خودروهای بزرگ و کوچک برای رسیدن به باند برگشت و با وجود نبود دور برگردان به صورت حرکت در عرض اقدام می کنند که بسیار خطر آفرین است و بر این اساس نیاز به ایجاد موانع بین دو مسیر رفت و برگشت وجود دارد.
وی با تائید اینکه نبود دور برگردانهای متعدد در غرب شهر ترافیک را سنگین تر کرده عنوان می کند: بر این اساس شهرداری تبریز با تائید شورای ترافیک استان اقدام به اصلاحات هندسی در مسیر می نماید که با اجرای این طرح ها در غرب تبریز مشکل راه بندان در این منطقه از تبریز کاهش پیدا می کند.
وی تصریح می کند: یک طرح تبادلی مناسب و ایمن در مسیر سه راهی فرودگاه تا جاده مایان ایجاد میشود که می تواند مشکل نبود دور برگردان در این بخش را حل کند و رانندگان مجبور به دور زدن از زیر پل مایان که مشکلات فنی دارد نباشند چرا که زیر این پل از ابتدا برای ترددهای محدود در نظر گرفته شده بود و بار ترافیکی سنگین را تحمل نمی کند.


وی اظهار می کند: این طرح تبادلی در زمین های خالی اطراف جاده و با عرض مناسب و امکان دور زدن با سرعت کم در نظرگرفته شده و اگر طرح بزرگتری در نظر گرفته میشد باید ۵۰ واحد صنعتی در این بخش از شهر تملک میشد که برای صرفه جویی در هزینه ها همچنین جلب رضایت شهروندان طرح درابعاد کوچکتر اجرا میشود.
وی یاداور میشود: با اجرای طرح های اصلاح هندسی امکان تخلیه بار و ایجاد موانع در مسیر همچنین پارک خودروها در حاشیه جاده کاهش پیدا می کند واین محدودیتها در حقیقت به نفع همه خواهد بود.

ضروت همراهی شهروندان و اصناف
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات ترافیکی در غرب این شهر و ایجاد موانع در کنار جاده توسط برخی اصناف و واحدهای صنعتی همچنین پارک نامناسب و تردد غیر ایمن خودروهای باری و سبک عنوان می کند: در این زمینه باید شهروندان همراهی مناسبی داشته باشدو پیوستهای اجتماعی هم در اجرای طرح های اصلاح ترافیکی در نظر گرفته میشود.
جواد رحمتی ادامه می دهد: در اصلاحات هندسی مورد نظر در این بخش از شهر ممکن است برخی اصناف گلایه هایی داشته باشند اما باید توجه داشت که اولویت تامین ایمنی شهروندان و تسهیل ترافیک دراین بخش از شهر است و نمی توان به خاطر تامین منافع عده ای کم امنیت و ترافیک روان را قربانی کرد.
وی همچنین به کارهای کارشناسی شده در این اصلاحات هندسی هم اشاره کرده و بیان می کند: کارگروه ترافیک معاونت عمرانی در این زمینه بررسیهای لازم را انجام داده حتی در مورد تعیین زاویه و متراژ این اصلاحات همچنین تعیین مسیرهای کندرو در این بخش از شهر جلسات متعددی برگزار شده تا حداقل مشکلات را داشته باشیم.