لزوم توجه به ماشین سازی

محمد حسین فرهنگی در تذکری کتبی که امروز در مجلس قرائت شد به نعمتی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر کتبی داد.

به گزارش صنعت تبریز ، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی توسط محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس قرائت شد.

فرهنگی نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر به  نعمتی وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داده و بر  لزوم تامین حقوق کارگران و کارکنان ماشین سازی تبریز تاکید کرد.