مشهور بودن آجیل تبریز به دلیل روش فراوری منحصر به فرد آن دراین شهر است.گزارش تصویری مربوط را مشاهده کنید.

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید فرستنده* پست الکترونیک

کد امنیتی ارسال یادداشت