نیروگاه ۲۵ مگاواتی و کارخانه بطری سازی با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان کلنگ زنی شد.

به گزارش صنعت خبرلری ، این واحدهای صنعتی برای ۶۰۰ الی ۷۰۰ نفر در مراغه اشتغال ایجاد خواهند کرد.
لازم به ذکر است پروژه خط تولید جار و بطری سبک مراغه در هنگام ساخت برای ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ نفر و در زمان بهره برداری برای ۶۰۰ الی ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند. همچنین ظرفیت تولید بطری و جار در این کارخانه ۵۰ هزار تن در سال و ۱۸۰ تن در روز خواهد بود.