به گزارش صنعتیمیز ، طی رزوهای گذشته جنجالی در صفحات مجازی در مورد پست لئوناردودی‌کاپریو ، بازیگر هالیود شروع شده که البته واقعیت موضوع چیز دیگری بود.

سولماز دریانی ، عکاس مشهور کشورمان عکسی را از دریاچه ارومیه منتشر کردو پس از آن لئوناردودی‌کاپریو  بازگیر هالیود برای این مطلب لینک داده است.

دریانی نیز از این حرکت لئوناردودی‌کاپریو  تشکرکرده است.

ترجمه متن   اینستاگرامی لئوناردودی‌کاپریو بازیگر هالیود به این شرح است:
يك اسكله مخروبه روي درياچه خشكيده اورميه در شما غربي ايران جا مانده،
اين درياچه زماني بزرگترين درياچه شور در خاورميانه بوده است اما اكنون تنها نيمي از آب آن در طي ٢٠ سال گذشته باقي مانده است
كه دليل آن تغييرات آب و هوايي، سد سازي و كاهش بارندگي بوده است.

البته این عکس زمانی منتشر شده که دریاچه ارومیه در شرایط بهتری قرار دارد.

سولماز

لئنوارد