کمبود آب و زمین مناسب برای کشاورزی از یک سو و وقوع پدیده های جوی مانند سیل ، خشکسالی و سرما زدگی در آذربایجان شرقی موجب شده تا فعالیتهای کشاورزی با ریسک بالایی مواجه باشد و علی رغم بیمه محصولات کشاورزی همه ساله در اثر بالایای طبیعی سیل گریبانگیر کشاورزان و باغداران شود.

در این میان توجه به تولید محصولات گلخانه ای در استان می تواند یک مزیت نسبی قابل توجه در تولید محصولات با ریسک کمتر باشد. در حال حاضر تعداد گلخانه های بخش خصوصی دراستان چندان زیاد نیستند و در مجموع ۵۲ شهر استان کمتر از ۳۰۰ گلخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که کمتر از ۱۰۰ هکتارزمین به این مورد اختصاص یافته است. دراین میان فارغ التحصیلان کشاورزی در استان چندان برای اشتغال و درآمد زایی به سمت این نوع از فعالیت کشاورزی نمی روند.که ناشی از بی اطلاعی آنان از نحوه فعالیت و سوددهی این شغل است.

هزینه های مورد نیاز در احداث گلخانه به دو بخش سرمایه های ثابت و در گردش تقسیم می شوند. خرید هیتر و لوازم آبیاری و امثال این تجهیزات جزو سرمایه های ثابت هستند و خرید بذر و کود و مواددیگر هزینه های گردشگری محسوب می شوند اما در مجموع ۵۰ میلیون تومان بدون در نظر گرفتن قیمت زمین و ساختمان گلخانه برای شروع کار اقتصادی و سود آور در این زمینه کافی است.

هر چند ریسک سرمایه گذاری دراین حوزه از نظرعلل خارجی و آب و هوایی کمتر است اما محصولات گلخانه ای را نیز نبود بازار مناسب و افت قیمت محصولات تهدید می کند.

قیمت تمام شده محصولات گلخانه ای به نسبت محصولات طبیعی بالاتر بوده و باید فروش مناسبی داشت تا سود دهی حاصل شود.
متاسفانه غفلت از تولید محصولات گلخانه ای از سوی فارغ التحصیلان کشاورزی استان مشاهده می شود. بسیاری از فارغ التحصیلان به دنبال کارهای اداری و پشت میزی هستند در حالی که فعالیتهای کشاورزی مانند تولیدات گلخانه ای درآمد بیشتری دارد و امنیت و استقلال شغلی بیشتری نیز دارد.

« یونس عطایی» ، فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی دانشکاه آزاد اسلامی تبریز