مدیر درمان  تامین اجتماعی  : مشکل کارگران خدمات گیرنده از کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان دراولویت تامین اجتماعی  قرارگرفته است.

نفست بند می آید وقتی وارد ساختمان قدیمی و پر از جمعیتی می شوی که در میدان منظریه تبریز برای خدمات گیری از کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی قرار دارد. دهها نفر درچند متر مربع محل حتی روی پله ها به انتظار ویزیت کمیسیون پزشکی ایستاده اند و باید ساعتها منتظر فرا رسیدن نوبتشان باشند و البته این تمام ماجرا نیست چرا که  این ساختمان کوچک همزمان شعبه ۶ تامین اجتماعی تبریز را هم در خود جای داده و چند روز قبل بازدید سرزده سرپرست سازمان تامین اجتماعی از این محل فرصتی شد تا شهروندان ناراضی از این وضعیت مشکلات خود را طرح  ومنتظر اقدام سریع و موثری ازسوی سازمان و اداره کل تامین اجتماعی  استان باشند.

ساختمانی بدون آسانسور و بیماران ویلچری

 هادی یکی ازشهروندان تبریزی که نوبت کمیسیون پزشکی دارد و به گفته خود از ساعات اول صبح به این محل مراجعه کرده تا بتواند تا پایان وقت اداری توسط پزشکان کمیسون معاینه شود به خبرنگارهمشهری می گوید: کمیسیون پزشکی در طبقه دوم این ساختمان کوچک قرار دارد و تعداد پله های آن هم کم نیست و بیمارانی که برای ویزیت به اینجا می آیند باید از طریق پله ها به اتاق معاینه برسند که وضعیت دشواری برای آنان به وجود می آورد.

وی ادامه می دهد: این ساختمان فاقد آسانسور است و بیماران ویلچری توسط بیماران دیگر و  به سختی به طبقه دوم می رسند و ممکن است درطول مسیر به علت مارپیچ بودن پله ها و ازدحام جمعیت برای آنان حادثه ای هم رخ دهد.

وی خاطر نشان می کند: مدت زمانی که برای ویزیت توسط پزشکان صرف میشود بین ۲ تا ۴ ساعت بسته به زمانی است که به ساختمان می رسیم و دراین میان باید به صورت ایستاده در پله ها منتظر رسیدن نوبت باشیم و این در حالی است که صندلی کافی هم برای نشستن وجود ندارد و برخی در راه پله های بالایی و برخی در پائین منتظر نوبت هستند.

این شهروند تبریزی اصلی ترین مشکل این مرکز را کمبود جا و تلفیق ساختمان اداری کمیسیون پزشکی و شعبه ۶ تامین اجتماعی می داند و بیان می کند: با توجه به اینکه این ساختمان پارکینگ هم ندارد بیماران مجبور به طی مسافتی طولانی تر با پای پیاده برای رسیدن به این ساختمان هستند چون خیابانهای اطراف توسط خودروهای کارکنان یا شهروندان ساکن و کسبه خیابان اشغال شده است.

مشکلات پزشکان و کارکنان کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

یکی از کارکنان کمیسیون پزشکی که مایل به اعلام نامش نیست به خبرنگارهمشهری می گوید: مشکلات این مرکز مربوط به یکی دو سال اخیر نبوده و نزدیک به دو دهه است که با مشکلات این مرکز دست به گریبان هستیم و موضوع بارها به مسئولان کشوری و استانی منعکس شده است.

وی با اشاره به کمبود محل نگهداری اسناد در این مرکز می گوید: مدارک پزشکی بیمارانی که برای جمع آوری آن ماه ها زحمت کشیده اند به علت کمبود جا در همان اتاق معاینه و بدون قفسه نگهداری میشود و مدارک روی هم تلنبار شده و تنها با صفحات نازک کارتن مدارک را درزونکن ها بر روی هم چیده ایم.

وی اعلام می کند: کمیسیون پزشکی حساسیت خاصی ازنظر معاینه دارد و گاه لازم می شود تا بیماران خانم یا آقا به صورت کلی معایناتی داشته باشند که متاسفانه اتاق معاینه یکی بوده و برای ویزیت بیماران مرد ، پزشک زن از اتاق خارج شده و به آبدارخانه می رود و زمان معاینه بیمارزن پزشکان مرد به آبدارخانه می روند که هم موجب وهن بیماران و پزشکان بوده و هم اینکه زمان رسیدگی طولانی تر میشود.

حل مشکل کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی استان درکوتاهترین زمان

مدیر درمان  تامین اجتماعی  استان بااشاره به مشکلات  شهروندان خدمات گیرنده از این مرکز و کادر درمانی و اداری آن به مشکلات موجود دراین مرکز می گوید: مشکلات این مرکز زیاد بوده و مربوط به چند سال گذشته بوده و مکاتبات زیادی با مرکز داشته ایم و با دستور سرپرست سازمان تامین اجتماعی  درحال بررسی مشکلات موجود هستیم و مشکلات به صورت برجسته ازطریق کادر این مرکز به مسئولان کشوری منعکس شده بود اما با دستور اخیر سرپرست جدید این سازمان مبنی بر حل مشکل در کوتاهترین زمان برنامه ریزی برای حل آن آغاز شده است.

جمال الدین نیکنامی عنوان می کند: البته  باوجود مشکلات زیاد نجابت مردم تبریز مانع ازرفتارهای تند بوده وباید به این نجابت پاسخگو بوده ومشکلات آنان حل شود.متاسفانه مشکلات اعتباری مانع از احداث ساختمان جدید برای کمیسیون پزشکی  میشود اما مشکل ساختمان کمیسیون پزشکی استان باوجود موانع اعتباراتی و مالی باروشهای ابتکاری ولو بامشارکت مردمی حل  می شود.

مدیردرمان  تامین اجتماعی استان  خاطر نشان می کند:  ازدحام مراجعان درکمیسیون پزشکی استان راازنزدیک لمس کرده ایم  و دردهای  بیمارانی که مجبور به حضور دراین محل هستند، درک می کنیم  و باصحبتهایی که بامدیران کشوری داشتیم مقرر شد درکوتاهترین زمان مکان بهتری برای شعبه ۶یاکمیسیون درمان تدارک ببینیم.

وی خاطرنشان می کند: به دنبال محلی مناسب در تبریز برای انتقال این مرکز هستیم و اگراین مکان درمدت یک هفته  هم به سازمان مرکزی در تهران معرفی شود به سرعت مراحل اداری را طی خواهیم کرد تا جابجایی صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به ازدحام شهروندان در این مرکز بیمه ای عنوان می کند:  ارایه خدمات یه صورت غیرحضوری کاهش محسوس مراجعات فیزیکی را درپی خواهد داشت و بر این اساس تلاش می شود تا حد ممکن خدمات  درمانی و اداری تامین اجتماعی به صورت غیر حضوری و از طریق برون سپاری انجام شود و در این میان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اجرای خدمات غیر حضوری در کشور انتخاب شده که تلاش می کنیم به بهترین نحو ممکن این خدمات غیر حضوری انجام شود.