تالار بورس منطقه ای آذربایجان شرقی توانسته است سرمایه های سرگردان شهروندان استان را به خود جذب کند.

بازار سرمایه یکی از راهکارهای تامین مالی شرکتها و کارخانجات بزرگ برای ادامه حیات است. در شرایطی که فعالان اقتصادی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی گله مند هستند ، خرید و فروش سهام این شرکتها در بازار سرمایه و بورس می تواند به عنوان عاملی برای رونق تولید این شرکتها باشد. تشکیل بازار بورس در کشور قدمتی ۵۰ ساله دارد و تبریز در ۱۸ ال گذشته توانست دومین بورس منطقه ای را در این شهر میزبانی کند. بازاری که از سال ۸۲ فراز و فرود زیادی را شاهد بوده و در نهایت در سالهای اخیر این بازار توانسته است اعتماد سرمایه گذاران را کسب کندو در سالهای ۹۵ تا ۹۸ روند ریالی معاملات رشد شتابانی را شاهد بوده است. در چنین شرایطی اساتید و صحابنظران اقتصادی معتقدند بازار بورس می تواند نقش بیشتری در تامین مالی تولید در استان داشته باشد .همشهری در گزارشی به بررسی این راهکارها و موانع موجود پرداخته است.

چالشهای سه گانه سرمایه گذاری در بورس

«حجت عمادی» کارشناس بازار سرمایه و از مدیران شرکتهای کارگزاری با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری شهروندان در بازار بورس می گوید: درکل بازار بورس کشور ۱۲ میلیون کد سهامداری حقیقی و حقوقی وجود دارد که حدود ۱۵ درصد کل جمعیت کشور را محسوب میشود اما ازاین تعداد بنا به بررسیهای انجام شده حدود ۵۰ درصد غیر فعال هستند و وضعیت استان نیز تابعی از کل کشور است بنابراین به نظر می رسد با وجود سرمایه گذاریهای انجام شده ورشد خرید و فروش بورس در استان ظرفیتهای زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

وی با اشاره به چالشهای سه گانه سرمایه گذاری در بورس از نگاه شهروندان می گوید: با بررسیهای انجام شده مشخص شده که میزان بازدهی در بازار بورس ، میزان ریسک در بورس و میزان اطلاعات و آگاهی نسبت به بازار بورس سه چالش مهم این بازار هستند که در این بین کمبود اگاهی و اطلاعات و عدم دسترسی مناسب به بازار و اطلاعات موجب شده تا خرید و فروش سهام مانند خرید و فروش طلا همه گیر نشود.

وی خاطر نشان می کند: از نگاه  ۵۰ درصدسرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان عدم اطلاعات شفاف و عدم دسترسی مناسب به اطلاعات شرکتها مانع حضور آنان در بازار سرمایه می شود و ۳۴ درصد نیز از بازدهی این بازار اطمینان ندارند و نکته جالب اینکه تنها ۱۶ درصد ریسک بالا را مانع سرمایه گذاری دانسته اند یعنی اینکه اگر اطلاعات کافی در اختیار سرمایه گذاران باشد آنان حاضر به پذیرفتن ریسک بازار هستند.

ارجحیت بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز با بیان اینکه رشد بازار بورس در سالهای گذشته نباید تنهابا آمار و ارقام ریالی بررسی شود می گوید: در سالهای اخیر ارزش پول کاهش بسیار داشته و بنابراین از نظر ارزش پولی و با بررسی عامل ارزش زمانی پول میزان سرمایه در بورس افزایش نداشته است.

«علیرضا فضل زاده» ادامه می دهد: البته در این میان ارجحیت بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی نباید نادیده گرفته شود به عنوان مثال ارزش پولی که در بانک سپرده گذاری شده وسود مشخصی به آن داده شده در سالهای اخیر به نسبت بورس رشد بسیار کمتری داشته است.اما در مقایسه با ارزش ریالی در  بازارهای مالی رشد چندان محسوس نبوده است.

وی تاکید می کند:  نیاز به هدایت سرمایه گذاری به بورس دراستان با توجه به ثروتهای خرد و حجم قابل توجهی از طلا در منازل و مغازه ها وجود دارد و با توجه به ریسکهای نگهداری طلا و پول در منازل و عدم نقش این طلاهای خانگی در اقتصاد این نیاز بیشتر خود را نشان می دهد.

وی عنوان می کند: از سوی دیگر با اشباع در بازارهای موازی مانند خودرو ، مسکن و طلا و ارز مواجه هستیم و این بازارها دیگر برای سرمایه گذاران خرد سوددهی ندارد و بر همین اساس میزان خرید و فروش سهام بیشتر شده است.

وی بیان می کند: دولت برای افزایش سرمایه گذاری در بورس باید از یکسو شفافیت اطلاعات مالی شرکتها  را بیشتر کند و از سوی دیگر آموزشهای لازم و فرهنگ سازی به شهروندان را توسعه دهد ، برخی رشته های دانشگاهی مرتبط با بورس باید ۲۰ سال قبل در کشور راه اندازی میشد اما در یکی دو سال گذشته این رشته ها ایجاد شده است.

بازدهی ۵۹ درصدی بورس برای سرمایه گذاران آذربایجان شرقی

 رئیس تالار بورس منطقه ای آذربایجان شرقی با بیان اینکه این بازار در استان شناخته شده تر شده است می گوید: بورس  توانسته است سرمایه های سرگردان شهروندان استان را به خود جذب کند به نحوی که میزان خرید و فروش در بازاربورس استان از سال ۹۵ تا کنون روند صعودی به خود داشته و از ۱ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان خرید و فروش در سال ۹۵  به ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آنهم تنهادر ۵ ماهه سال جاری رسیده و هنوز عملکرد خرید و فروش ۷ ماه آتی براین میزان افزوده نشده و قطعا رقم بالاتری از خرید و فروش سهام را شاهد خواهیم بود.

«امین عابدینی » ادامه می دهد: بازدهی بورس برای سرمایه گذاران آذربایجان شرقی ۵۹ درصد بوده و رشد بالای ۲۰۰ درصدی در خرید و فروشها ثبت شده و در حال حاضر ۴۰ شرکت کارگزاری با شفافیت کامل خرید و فروش سهام برای سهامداران حقیقی و حقوقی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه بخشی از شفافیت اطلاعات شرکتها و شفافیت خرید و فروش های غیر بورسی که در ارزش سهام موثراست خارج از بازار سرمایه صورت می گیرد،تاکید می کند: دستگاه هایی مانند صنعت معدن و تجارت  باید در این زمینه هم شفافیت اطلاع رسانی را بر عهده بگیرند.

وی عنوان می کند: برای افزایش اگاهی شهروندان در مورد بورس چندین آموزشگاه در تبریز مجوز دریافت کرده اند و به شهروندان در قالب دوره های کوتاه مدت آموزشها را ارائه می دهند همچنین مسابقات لیگ ستارگان بورس با هدف افزایش اطلاعات سرمایه گذاری در بورس برگزار می شود.

وی خاطر نشان می کند: باید توجه داشت که قدمت بازارهای سرمایه در جهان حدود ۵۰۰ سال است و در کشور تنها ۵۳ سال است که بورس ایجاد شده و در استان هم این زمان کمتر از ۲۰ سال است و طبیعی است که فاصله هایی میان رفتارهای صحیح سرمایه گذاری وجود داشته باشد و نیاز به زمان و ایجاد ظرفیتهای علمی و فرهنگ سازی بین بخشی داریم.