مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:  از جمعیت ۴ میلیونی استان تنها یک سوم جمعیت فعال بوده و نان آور خانواده هستند.

با وجود اینکه آذربایجان شرقی از نظر آمار اشتغال از میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد اما وجود فرهنگ کار و کوشش در این خطه کمترین میزان بیکاری را هم نمی تابد امادر سالهای اخیر بی میلی به کار و تمایل به اشتغال های کاذب در کنار افزایش نان آورهای تک نفره درخانواده های استان بنابر آمار ارائه شده ازسوی مسئولان دیده میشود ازسوی دیگر حمایت از افراد فعال و جویای کار همچنین ضرورت تشویق به کار و کوشش و احیای روشهای قدیمی اشتغال مانند استاد شاگری و مهارت آموزی هم در استان  برای انگیزش و ایجاد اشتغال های جدید ،احساس میشود. تبریز یکی از بیشترین تعداد صنوف را دارد به نحوی که تنها در بازار قدیمی  تبریز بیش از ۴۰ حرفه و صنف در یک مکان گردآهم آمده اند که در صده های اخیر تنها راه پایدار ماندن این صنف آموزش سینه به سینه و روش استاد و شاگردی است که در سالهای اخیر موضوع بیمه اجباری ادامه این روش را هم با اماو اگر مواجه کرده است.

دو سوم جمعیت غیر فعال در استان

مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی می گوید: نگاهی به آمار جمعیت فعال در استان نشان می دهد که تغییرات چندان جالبی در نحوه اداره اقتصادی خانواده ها پیش نیامده و آمار خانواده های تک نان آور در استان چندان جالب نیست چرا که از جمعیت ۴ میلیونی استان تنها حدود ۱ میلیون و ۳۵ هزار نفر فعال هستند که از این تعداد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای شغل بوده و ۱۵۰ هزار نفر بقیه یا دارای کار بوده یا به صورت ارادی و در حالی که توانایی کار کردن دارند ، بیکاری را انتخاب کرده اند.

میر احد حسینی ادامه می دهد: اتفاق دیگری که در حوزه اشتغال در استان رخ داده افزایش وزنه اشتغال زایی بخش خصوصی دربرابر بخش های عمومی و دولتی است به نحوی که ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل استان در بخش های خصوصی مشغول به کار بوده و ۴۰۰ هزارنفر بقیه در دستگاه های دولتی و عمومی شاغل بوده و این موضوع نشان از ضرورت توجه جمعیت جویای کار به توانمندیهای بخش خصوصی است.

وی در پاسخ به این سوال که از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت فعال ولی فاقد شغل استان چه تعداد جویای کار واقعی هستند وبرای آنان چه برنامه ریزی شده می گوید: ۱۲۰ هزار نفر جویای کار جدی و دایمی هستند و برای اشتغال زایی آنان طرح های فراگیر اشتغال روستایی  و فراگیر ،  توسعه کارآفرینی ،ایجاد کانونهای کارآفرینی ، ایجاد مراکزمشاوره واحیای روش استاد شاگردی درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نگاه جمعیت جوان جویای کار به مقوله اشتغال باید تفاوت کند می گوید: مدرک تحصیلی دربرخی مواقع به جای ایجاد اشتغال به مانعی برای اشتغال هم مبدل شده و افراد دارای مدرک تحصیلی خاص به دنبال شغلی مرتبط هستند در حالی که تلاش داریم با توسعه مهارت آموزی در میان جوانان تحصیلکرده ، آنان را در عین باسواد بودن با یک مهارت نیز آشنا کنیم تا زمینه کار آنان فراهم شود.

وی به اعتبار ۸۷۳ میلیارد تومانی طرح اشتغال فراگیر و اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی طرح اشتغال روستایی هم اشاره کرده و خاطر نشان می کند:  حدود یک سوم اعتبار اشتغال فراگیردر استان جذب شده  ولی این وضعیت در اشتغال روستایی بهتر بوده با توجه به اینکه در جذب اشتغال روستایی موفق تر بوده ایم و۳۵۰ میلیارد تومان از ۴۰۰ میلیارد مصوب دراستان جذب شده نشان می دهد که باید برای مهارت آموزی در میان جوانان شهری بیشتر سرمایه گذاری شود.

وی مجموع اشتغال زایی در دو طرح فراگیر و روستایی را ۹ هزار شغل اعلام کرده و بیان می کند: ۵ هزار نفر در شهرها و ۴ هزار نفر درروستاها بااین حمایتها صاحب شغل شده اند که اگر طرح های ارائه شده ازسوی جوانان شهری بهتر و بیشتر بود این میزان اشتغال افزایش چشمگیرتری داشت.

مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بااشاره به اهمیت مشاوره در کنار مهارت آموزی ،  تصریح می کند: کانون های مشاوره کارآفرینی در استان فعال شده و ۱۸ مرکز مشاوره در استان در کنار ۵۷ کاریابی حرفه ای فعال هستند که توانسته اند درمدت یکسال برای ۸ هزار نفر در بخشهای مختلف بخش خصوصی ایجاد شغل کنند.

حمایتهای بیمه ای از اشتغال زایی دراستان

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۵۳ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند بیان می کند: ۶۸۰هزار نفر بیمه شده اصلی هستند که باافراد تبعی حدود دو میلیون نفررا شامل میشود که از این تعداد ۳۸۰ هزار نفر بیمه شده اجباری بوده و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده های حمایتی را شامل میشوند.

جعفر سمساری با تاکید بر حمایت از کار و وتولید در استان خاطر نشان می کند: فلسفه وجودی تامین اجتماعی حمایت از فعالان کار بوده و بر این اساس است که افراد شاغل پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی یا فوت بیمه شده اصلی رها نمیشوند و تنها در استان ۱۷۷ هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی وجود دارد که افق روشن و امیدوار کننده ای برای جمعیت فعال است.

وی در پاسخ به انتقاد برخی صاحبان حرف از بیمه اجباری شاگردان مغازه های مختلف و در نتیجه نابودی تدریجی شیوه استاد شاگردی و حرف آموزی عنوان می کند: اگر استاد و شاگردی برای حرفه آموزی توافق کرده و این توافق را به اطلاع تامین اجتماعی برسانند نیازی به بیمه اجباری وپرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نبوده و تامین اجتماعی برای تشویق و گسترش این شیوه درست مهارت آموزی تا مدت یکسال بیمه اجتماعی شاگردان مغازه را متقبل می شود.

وی ادامه می دهد: طرح کارورزی و مهارت آموزی در صنایع هم با حمایت ۶ ماه بیمه اجتماعی رایگان در استان اجرایی میشود و دانش آموختگانی که در صنایع مهارت آموزی می کنند ۶ ماه از حقوقشان را از دولت دریافت می کنند.