مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی :اکثر  سهامداران بورس استان فاقد آموزشهای لازم برای ورود به بورس هستند.

به گزارش صنعت خبرلری ، تب بورس و رویای سود آوری از این بازارپای خیلیها را به بورس باز کرد حتی افراد بی سوادی که با اتکا به دانش مختصر اطرافیان وارد بورس شدند اما بورس بعد از مدتها سودآوری روی دیگر سکه بازار را هم نشان داد. بورس منطقه ای آذربایجان شرقی با اینکه  دومین تالار بورس منطقه ای کشور واولین تالار بورس در شمالغرب کشور است که از سال ۸۲ آغاز به کار کرده اما تا قبل از سال ۹۹  تعداد کارگزاران فعال در این تالار ۲۴ کارگزاری بود اما در حال حاضر و به گفته مدیر بورس منطقه ای استان تعداد این کارگزاری ها به ۱۱۰ کارگزاری رسیده است.

محمد امین عابدی از قدیمی ترین مدیران بورس منطقه ای کشور می گوید: نمی توان تعداد سهامداران استانی را به طور دقیق اعلام کرد چون سهامداران از طریق سامانه منسجم واردبورس می شوند حتی عده ای با داشتن کد ملی استانی از شهرهای دیگر معامله می کنند بنابراین نمی توان تعداد  سهامداران استانی را مشخص کرد اما از افزایش چندین برابری کارگزارانی که در تبریز دفتر دارند همچنین صفهای طولانی مقابل دفاتر کارگزاری های محلی می توان تشخیص داد که تعداد سهامداران  استانی هم افزایش زیادی داشته است.

وی  بااشاره به معاملات ۱۷ هزار میلیاردی در بورس تبریز ادامه می دهد: از سوی دیگر معاملات آنلاین در ردیف این آمار و ارقام گنجانده نمی شود و حدود ۵۰ درصد شهروندان تبریزی مایل هستند تا از طریق مراجعه مستقیم به کارگزاران معامله کنند.

مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی خاطر نشان می کند:موضوع آموزش سهامداران برای ما مهم است و برای همین از ابتدا دوره های آموزش توسط بورس و شرکتهای فعال در این زمینه ارائه می شود اما واقعیت این است که بیش از ۹۰درصد سهامداران  استان فاقد آموزشهای تخصصی لازم برای معامله در بورس هستند و البته این آمار یک داده ذهنی و لفظی است چرا که اطلاعاتی از افرادی که آموزشهای لازم را دیده اند در دست نیست و مشخص نیست سهامداری که وارد بورس می شود چه مقدار سواد کافی در این زمینه دارد.

افزایش ۵و نیم برابری کارگزاران بورس در آذربایجان شرقی

مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی :اکثر  سهامداران بورس استان فاقد آموزشهای لازم برای ورود به بورس هستند.

سید مرتضی احمدپور – تبریز – خبرنگار

تب بورس و رویای سود آوری از این بازارپای خیلیها را به بورس باز کرد حتی افراد بی سوادی که با اتکا به دانش مختصر اطرافیان وارد بورس شدند اما بورس بعد از مدتها سودآوری روی دیگر سکه بازار را هم نشان داد. بورس منطقه ای آذربایجان شرقی با اینکه  دومین تالار بورس منطقه ای کشور واولین تالار بورس در شمالغرب کشور است که از سال ۸۲ آغاز به کار کرده اما تا قبل از سال ۹۹  تعداد کارگزاران فعال در این تالار ۲۴ کارگزاری بود اما در حال حاضر و به گفته مدیر بورس منطقه ای استان تعداد این کارگزاری ها به ۱۱۰ کارگزاری رسیده است.

محمد امین عابدی از قدیمی ترین مدیران بورس منطقه ای کشور  به خبرنگار همشهری می گوید: نمی توان تعداد سهامداران استانی را به طور دقیق اعلام کرد چون سهامداران از طریق سامانه منسجم واردبورس می شوند حتی عده ای با داشتن کد ملی استانی از شهرهای دیگر معامله می کنند بنابراین نمی توان تعداد  سهامداران استانی را مشخص کرد اما از افزایش چندین برابری کارگزارانی که در تبریز دفتر دارند همچنین صفهای طولانی مقابل دفاتر کارگزاری های محلی می توان تشخیص داد که تعداد سهامداران  استانی هم افزایش زیادی داشته است.

وی  بااشاره به معاملات ۱۷ هزار میلیاردی در بورس تبریز ادامه می دهد: از سوی دیگر معاملات آنلاین در ردیف این آمار و ارقام گنجانده نمی شود و حدود ۵۰ درصد شهروندان تبریزی مایل هستند تا از طریق مراجعه مستقیم به کارگزاران معامله کنند.

مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی خاطر نشان می کند:موضوع آموزش سهامداران برای ما مهم است و برای همین از ابتدا دوره های آموزش توسط بورس و شرکتهای فعال در این زمینه ارائه می شود اما واقعیت این است که بیش از ۹۰درصد سهامداران  استان فاقد آموزشهای تخصصی لازم برای معامله در بورس هستند و البته این آمار یک داده ذهنی و لفظی است چرا که اطلاعاتی از افرادی که آموزشهای لازم را دیده اند در دست نیست و مشخص نیست سهامداری که وارد بورس می شود چه مقدار سواد کافی در این زمینه دارد.