به گزارش صنعت خبرلری اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه مصالح فروشان گفت:
🔹با قطع برق قیمت هر کیسه سیمان به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده بود اما امروز با عادی شدن شرایط قیمت سیمان به زیر ۳۰ هزار تومان رسید!

🔹چنانچه کارخانه‌ها یک هفته دیگر سیمان به توزیع‌کنندگان بدهند در ۱۰ روز آینده قیمت سیمان به نرخ مصوب یعنی ۲۲ هزار تومان می‌رسد.

🔹در پنج روز اخیر با مجوز راهداری کرایه حمل و نقل ۱۵ درصد افزایش یافته است.

🔹چنانچه کارخانه‌ها یک هفته دیگر سیمان به توزیع‌کنندگان بدهند در ۱۰ روز آینده قیمت سیمان به نرخ مصوب یعنی ۲۲ هزار تومان می‌رسد.

🔹در پنج روز اخیر با مجوز راهداری کرایه حمل و نقل ۱۵ درصد افزایش یافته است.