مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از برگزاری دوره های آموزش مهارتی برای ۴۹ هزار نفر در ۲ بخش دولتی و خصوصی در سال۹۹ در این استان خبر داد.

به گزارش صنعت خبرلری رضا اختیار وکالتی  خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای در حوزه های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی توسط بخش دولتی و خصوصی به علاقمندان حوزه مهارت، ارائه می شود.

وی ادامه داد: خدمات آموزشی در پادگان ها، کارگاههای ثابت شهری و سیّار، زندان، صنایع، عشایر، آسیب دیدگان اجتماعی، کارگاههای مهارت آموزی در محیط کار واقعی، ضمن کار و مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می شود.

اختیار وکالتی افزود: سال گذشته از مجموع آموزشهای ارائه شده در بخش دولتی، ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر در مراکز ثابت و سیّار شهری ، یک هزار و ۱۵۸ نفر در روستاها و مناطق عشایری، سه هزار و ۵۳۳ نفر  در پادگان ها، ۲هزار و ۸۵۵ نفر در زندان ها، ۵۹۶ نفر در سکونتگاههای غیر رسمی، ۷۶۷ نفر در کارگاه های مهارت آموزی در محیط کار واقعی، ۴۰۷ نفر در مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی، همچنین ۷۵ نفر از آسیب دیدگان اجتماعی و برای ۳۵۲ نفر دوره مهارتی ضمن کار ارائه شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی اظهار داشت:  ۱۸ هزار و ۷۸۶  نفر از بانوان استان و ۳۱ هزار و ۲۲ نفر از آقایان از این آموزشها بهره مند شدند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی بیشترین دوره های آموزشی فنی و حرفه ای برگزار شده مربوط به خوشه های صنعت برای ۱۲ هزار و ۱۴۳ نفر است و بخش خدمات با ۵ هزار و ۶۱۲ نفر، کشاورزی یک هزار و ۳۱۳ نفر و فرهنگ و هنر با یک هزار و ۲۳۸ نفر در رده های بعدی قرار دارند.

وی همچنین گفت: در بخش خصوصی( آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد) بیشترین دوره ها در خوشه خدمات برای ۱۹ هزار و ۵۷۸ نفر برگزار شده است و خوشه صنعت با هشت هزار و ۲۷۲ نفر، خوشه فرهنگ و هنر با یک هزار و ۴۹۶ نفر و خوشه کشاورزی با آموزش ارائه شده برای ۱۵۶ نفر در رده های بعدی قرار دارند .

 رضا اختیار وکالتی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد آموزش های ارائه شده این اداره کل در ۲ بخش دولتی و خصوصی در سال گذشته بر اساس نفر ساعت، ۱۲میلیون و ۹۳۹ هزار و ۶۶۹ نفر ساعت بوده است