به گزارش صنعت خبرلری،با استعفای مرتضی بانک از سمتش درشورای مناطق آزاد ؛زمینه برای استعفای سایرمدیران بازنشته فراهم شده است.مرتضی بانک با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، از سمتش در دبیری شورای عالی مناطق آزاد استعفا داده است.دراین نامه بازنشسته بودن دلیل اصلی استعفا ذکرشده است.