ساعاتی قبل در تبریز رخ داد:

مقارن با اذان صبح امروز یک خانواده چهار نفری در منطقه محروم و فقیر نشین آخمقیه تبریز به علت ریزش آوار جان خود را از دست دادند.

به گزارش صنعتیمیز ، ساعت ۰۴:۴۱ دقیقه گزارش ریزش آوار به آدرس آخمقیه جنب شهرداری منطقه ۷ کوچه نیلوفر به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاههای ۱۴ ٬ ۴ و ۲   آتش نشانی به محل اعزام شدند با رسیدن نیروها مشاهده گردید در اثر بارندگی و سنگینی سقف و نیز نا مناسب بودن سازه مسکونی سقف محل به صورت کامل نشست کرده است.

تلاش مردم و نیروهای آتش نشانی برای نجات اعضای این خانواده بی ثمر مانده و در اثر این حادثه تمام اعضای خانواده ، شامل پدر٬ مادر و دو فرزند جان خود را از دست داده اند.

پدر و مادر ۲۶ و ۲۲ ساله و دو کودک پسر ۵ و ۱ ساله اعضای این خانواده جوان بودند که به علت فقر و نداری قربانی شدند.

اجساد هر چهار نفر با تلاش نیروهای آتش نشانی و مردم از زیر آوار خارج شد.

باتوجه به تنگ بودن کوچه و نیز ازدحام مردمی امکان خدمات رسانی سریع نیز با مشکل مواجه شد.

خانه 1 خانه 2 خانه 3 خانه 5خانه 4