یکی از خدمات حمایتی ارائه‌شده از سوی سازمان مبحث طرح‌های توجیهی در حوزه‌های مختلف صنعت برای بهره‌مندی متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش است. اطلاعات ارائه شده برای افراد کارآفرین و کسانی که به فکر راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکار خود هستند می‌تواند مفید و کاربردی واقع شود، اطلاعات اولیه که هر کارآفرین و شخصی که به فکر راه‌اندازی کسب‌وکار مستقل است باید بداند و با آنها آشنا باشد. طرح توجیهی(معادل واژه انگلیسیFeasibility Study ) با محوریت بررسی امکان‌پذیری ساخت یک واحد صنعتی یا توسعه آن نیاز اولیه یک کارآفرین است؛ حال چه برای یک کسب‌وکار کوچک، چه ساخت یک مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی و عبارت است از گزارشی که توجیه‌پذیری یک طرح را از جنبه‌های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. طرح توجیهی‌ شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب‌وکاری است که قصد راه‌اندازی آن وجود دارد. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پیشبرد کسب‌وکار نقش اساسی ایفا می‌کند. طرح توجیهی زوایای مختلف سرمایه‌گذاری از قبیل حدود میزان سرمایه‌گذاری، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه‌گذار روشن می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصمیم‌گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد. خروجی نهایی مطالعات طرح توجیهی، ارائه یک مدل تصمیم‌گیری به ذی‌نفعان است که نشان‌دهنده دورنمایی از وضعیت تولید محصول مورد نظر در آینده است. با استفاده از این مطالعات نقاط قوت و ضعف ایده سرمایه‌گذاری شناسایی شده و می‌توان راهکارهایی برای مقابله با تهدیدهای موجود در بازار اتخاذ کرد. طرح‌های توجیهی در حوزه‌های مختلف صنعت کاملا به صورت رایگان در اختیار عموم در نشانی سایت در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران-خدمات الکترونیکی-طرح‌های تیپ صنعتی» قرار دارد و هیچ وجهی برای استفاده از آنها نباید پرداخت شود و باید بروز‌رسانی مناسب از سوی کارآفرین در آن به عمل آید. برخی افراد طرح‌های توجیهی بارگذاری شده در سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را با کمی تغییر و ویرایش در بازار به فروش می‌رسانند. از آنجا که مطالعات امکان‌سنجی را می‌توان نقطه عطف فرآیند تصمیم‌گیری در اجرای پروژه یا انجام سرمایه‌گذاری دانست، امیدواریم این مطالعات‌ بتواند راهنمای مناسبی برای متقاضیان کارآفرین در حوزه صنعت باشد.